Æresmedlemmer

 
 
Lillesand skolekorps har nå totalt 4 æresmedlemmer.
De har alle bidratt stort og lenge.
 
 
 
Siste æresmedlem ble utnevnt på Årsfesten i mars 2012
siden vi i år feirer 55 år
Instrumentansvarlig Lars Bjørn Engemyr
totalt ca 14 år som korpsleder/instrumentansvarlig
 
 

Øvrige æresmedlemmer:

 
 

Ved 50 års-Jubileumsfesten i 2007

 ble de 3 første æresmedlemmene gjort stor stas på

Ole Morten Johannessen, Tor Flaa og Birger Håkedal

 
Ole Morten  - mangeårig medlem, formann og korpsleder
Tor  - mangeårig medlem, dirigent og instruktør
Birger  - mangeårig medlem, korpsleder og instruktør
 
 
 
 

Beviset på æresmedlemsskap er et flott beger med inskripsjon

Æresmedlemmets navn
tittel (Æresmedlem)
Lillesand skolekorps
Årstall for inngått æresmedlemsskap