"Vi synger julen inn" i Justøy kapell

 2. søndag i advent 2008

 

     
 
 
     
       
     

Vi akkompagnerte Liv Berit og Ingrid på

"En stjerne skinner i natt"