Korpsets tidlige år

         
         
 
 
Korpset i marsj med dirigent Jacob Syvertsen i front   Pust i bakken etter spillejobb? Hans Henrik Eide ser i kameraet.   dirigent Jacob Syvertsen
         
 
 
 

Kåre Michalsen

  Paul Flaa   Johan Christian Gunnufsen
             
 

Spilling på Tomta . . .             (noen som synes at Jacobs dirigering ligner på Tors?)

  . . . og utenfor Harald Fjeldal
     
   
   
       Øystein Schanke   -   Kåre Michalsen  -  Per Helling  - dirigent Jacob Syvertsen  -  Einar Gathe  -  Theis Pedersen   -  Tor Egil Lindeberg    
         
 
     

Noen som kjenner igjen

Birger Håkedal?
 

Pause utenfor kinoen

         
           
 
   

Stevne i Risør

     

Alle bilder ovenfor er utlånt av Kåre Michalsen.

 

         
   
   
   

Et tidlig bilde; før man fikk uniformer - kun blå båtluer.

   
   

Bildet er utlånt av Paul Flaa

   

 

 

Her er det masse plass til flere bilder !!!

HINT, HINT....    :o)