Stell av korpsets instrumenter

Korpset eier mange instrumenter, som alle koster mellom 5.000 og 30.000 kroner. Disse representerer en betydelig økonomisk verdi for oss. Derfor er det meget viktig at instrumentene blir tatt skikkelig vare på.
 
Musikkantene har alle fått utdelt hvert sitt instrument, som alle sammen krever regelmessig stell og vedlikehold. Enkelte instrumenter er også mer utsatt for skade enn andre. Hjelp oss å ta vare på instrumentene, slik kan vi alle få masse glede av dem i lang tid fremover.
Alle evt skader skal man straks si ifra om.
 
Her følger en oversikt over enkelt vedlikehold for de mest vanlige instrumentene våre, samt tilbehør:
 
 
 
Munnstykke  
 
Rene munnstykker gir bedre lyd og større spilleglede.
 
På grunn av kondens, mat, godteri etc, blir alle munnstykkene utsatt for irr og andre mindre attraktive belegg. Derfor er det viktig at munnstykkene renses/vaskes regelmessig. Munnstykkene er avgjørende for klangen i instrumentet, om dette er dårlig blir også lyden dårlig. Pass på at det ikke er hakk eller andre feil på munnstykket, da dette kan skade lepper eller ødelegge klangen i instrumentet. Gjør det helst til en regel å skylle munnen før spilling, og vent med is og brus til spillingen er ferdig.
 
Messing:
Munnstykket på messinginstrumenene bør legges i bløt i lunkent såpevann og renses med en liten flaskebørste eller piperenser.
 
Treblås:
Munnstykkene på treblåserinstrumenter skal ikke vaskes, men kun tørkes rene med en klut. Pass på at kammeret under flisen er rent. Musikantene har selv ansvar for at de til enhver tid har nok fliser (eller rør som de også kalles).
 
Noteklype
 
Husk å sjekke at noteklypa virker og er tilgjengelig når marsjeringen tar til på våren og videre utover sommersesongen. Si i fra til instrumentansvarlig dersom den er defekt eller du ikke har noen.
 
 
 
Messinginstrumenter
 
Generelt
 
  • Legg instrumentet varsomt fra deg, og pass på at ingen kan støte borti eller at det kan ramle i bakken.
  • Ha ren munn når du spiller. Syre fra spytt og søtsaker skader instrumentet.
 
Vask av messing og sølv
Instrumenter som er messingfarget er lakkert med en tynn celluloselakk for att glansen i instrumentet skal beholdes. Denne lakken tåler ikke varmt vann eller såpevann! Derfor skal disse instrumentene kun vaskes i lunkent vann.
Sølv-instrumenter kan vaskes i varmere vann, gjerne med et mildt oppvaskmiddel, som Sunlight. Ikke bruk Zalo, da denne fjerner alle fettrester og tærer på alle loddinger.
 
 
Trompet / kornett / tenorhorn / bariton / tuba
De vanligste messing-instrumententene trenger en regelmessig vask. Ta instrumentet fra hverandre, med bøyler og ventiler, og la det ligge en times tid i bløt.
Det er viktig at ventilene settes på riktig plass. De skal være merket med tall, 1-3, men det kan være vanskelig å finne disse merkene. Hvis de går tregt kan de pusses med tannpasta (ja, du leste riktig), men da må man være meget omhyggelig med skylling etterpå. Ventilene må oljes med egen ventilolje.
Pass også på at korken på spytteklaffen er tett. Prøvespill instrumentet for å sjekke at alt er på riktig plass.
 
 
 
 
Trombone
Tromboner trenger også en såpevask. Ta fra hverandre bøyle, sleide og munnstykke, og la det ligge i bløt en times tid. Deretter skylles og tørkes alle deler. Endene på bøylen smøres og trees forsiktig på plass. Enden på den innvendige delen til sleiden smøres med egen smøring og sleiden settes sammen.  
Selve sleiden smøres med rent vann slik at den går glatt og jevnt. Sett sammen trombonen og prøvespill for å kjenne at alt er som det skal.
 
 
 
Treblåsere
 
Generelt
 
Alle treblåsere har en skjør og innviklet mekanikk. Klaffer, puter, skruer, akslinger, kort- og filtdempere må være i god stand og riktig justert dersom instrumentet skal fungere. Selv små uregelmessigheter kan gjøre instrumentet vanskelig å spille på og ta vekk mye av gleden ved å spille. Her er noen enkle regler:
 
  • Vær alltid varsom når du setter sammen instrumentet. Ikke forsøk å sette det sammen uten at du har fått god opplæring.
  • Legg instrumentet varsomt fra deg, og pass på at ingen kan støte borti eller at det kan ramle i bakken.
  • Unngå å ta på mekanikken når du skal sette instrumentet sammen eller flytte på det.
  • Forsøk alltid å begrense tilgangen av fuktighet.
  • Ikke utsett treblåserinstrumenter for store temperaturvariasjoner.
  • Tørk alltid ut av instrumentet etter spilling.
  • Ha ren munn når du spiller. Syre fra spytt og søtsaker skader instrumentet.
 
 
Saksofon
En sax består av et stort antall bevegelige deler, og den er meget utsatt for skader. Vær varsom når du setter sax'en sammen!  
   
Hver gang du har spilt:  
Sax'en må tørkes godt innvendig etter hver bruk. Til dette trenger du en kax-svaber (et mykt pusseskinn/klut festet til en lang snor med et lite lodd i enden. Loddet må enten ha en glatt overflate eller være dekket med stoff.) Dessuten trenger du en pussefille. Vær spesielt nøye med å tørke av munnstykket! Skru av rørklemmene og tørk gjennom med pussefillen. Bruk aldri varmt vann. Beskytt alltid munnstykket med rørhetten når sax'en ikke er i bruk. Hvis du ikke er nøye med å rengjøre munnstykket, vil det etter en tid danne seg en hinne fra spyttet i kammeret på munnstykket. Dette gjør det vanskeligere å spille og det er dessuten litt ekkelt.  
 
Hver uke:
Bruk en bløt malerpensel til å børste vekk støv og skitt som har samlet seg rundt mekanikken. Pass på at du ikke kommer borti kork- og filtkapninger eller fjærer. De blir lett bøyd eller hektet av.
 
En gang iblant
Mekanikken har godt av å bli smurt. Bruk korrekt klaviaturolje og bruk bare en liten dråpe på gjengene til akslingene og pivotskruene. Pass nøye på ikke å få olje på putene.
På alle klaffene sitter det små puter. Disse tørker inn over tid og må byttes. Det er viktig at man ikke 'bader' instrumentet, da vil alle puter løsne eller bli ødelagt. All justering, smøring og reparasjoner overlates til instrumentansvarlig eller verksted.
 
 
Klarinett
En klarinett krever de samme forholdsregler som en sax, men er kanskje enda mer utsatt for skader hvis man ikke passer på å tørke igjennom instrumentet, spesielt om vinteren. Husk at en klarinett er laget av treverk som påvirkes av tørr og fuktig luft. En klarinett skal aldri bades! All justering, smøring og reparasjoner gjøres av instrumentansvarlig eller verksted.  
   
Hver gang du har spilt:  
Hver del av klarinetten må tørkes godt innvendig etter hver bruk. Til dette trenger du en klarinettsvaber (et mykt pusseskinn/klut festet til en lang snor med et lite lodd i  
enden. Loddet må enten ha en glatt overflate eller væredekket med stoff.) Dessuten trenger du en pussefille.
Vær spesielt nøye med å tørke av munnstykket! Skru av rørklemmene og tørk gjennom med pussefillen. Bruk aldri varmt vann. Beskytt alltid munnstykket med rørhetten når klarinetten ikke er i bruk.
Hvis du ikke er nøye med å rengjøre munnstykket, vil det etter en tid danne seg en hinne fra spyttet i kammeret på munnstykket. Dette gjør det vanskeligere å spille og det er dessuten litt ekkelt.
Tørk også gjennom pærestykket og klokkestykket. Bruk klarinettsvaberen til å rengjøre øvre og nedre del av klarinetten. Slipp loddet fra toppen av stykkene.
Tørk dessuten av klarinetten utenpå. Svette og syre har lett for å legge seg utenpå klarinetten.
 
Hver uke:
Bruk en bløt liten malerpensel til å børste vekk støv og skitt som har samlet seg rundt mekanikken. Pass på at du ikke kommer borti kork- og filtkapninger eller fjærer. De blir lett bøyd eller hektet av.
 
En gang iblant
Klarinetten skal oljes innvendig. Du kan bruke klarinettsvaberen til dette. Oljen gjør klarinetten glatt innvendig og hindrer sprekkdannelse.
Mekanikken har godt av å bli smurt. Bruk korrekt klaviaturolje og bruk bare en liten dråpe på gjengene til akslingene og pivotskruene. Pass nøye på ikke å få olje på putene.
 
 
Fløyte
Fløyte er også et treblåseinstrument, selv om de fleste fløyter idag består utelukkende av metall. Fløytene har tilsvarende klaffer som sax og klarinett, og krever derfor tilsvarende varsomhet og vedlikehold. Det er forbudt å prøve seg på reparasjoner selv. Det hender dog at noen fjærer kan hoppe av festene sine slik at klaffene ikke ”går opp igjen”. Da er det bare å vippe dem på plass igjen.  
   
Hver gang du har spilt:  
Trekk en ren myk klut gjennom øyet i rensestangen og tørk forsiktig inne i instrumentet. Bruk ikke vann. Det skader putene.  
 
Hver uke:
For å fjerne støv som samler seg under og rundt klaviaturet, skal du bruke en liten ren og bløt malerpensel til å børste med samtidig som du blåser støvet vekk.
 
En gang iblant:
Poler fløyten med en ren klut. Bruk ikke sølvpuss, men fukt eventuelt kluten med sprit.
 
 
Trommer        
Alle trommer, cymballer og andre instrumenter må være rene for at klangen skal bli riktig. Trommeslagere har ansvar for egen tromme, trommesett og en mengde rytmeinstrumenter. Selv om de kun har ett personlig instrument, er det viktig at de rapporterer evt feil, skader eller mangler på felles-instrumentene til instrumentansvarlig eller korpsleder.