HK

 
Hovedkorpset er korpset for de eldste og mest rutinerte av musikantene. 
For å spille i HK må man, som hovedregel, ha gått gradene som Aspirant og Rekrutt. 
HK står derimot fritt til å "fiske" opp de instrumentene som trengs.
Den enkelte Aspirants/Rekrutts alder og ferdigheter kan også tas med i beregning.
 
Når man har kommet opp i HK blir repertoaret litt vanskeligere - og enda gøyere.
Det stiller også helt andre krav til HK-medlemmer enn de yngre. Nå er det også litt alvor! ;)