Fra og med høsten 2011 har nybegynnerne i skolekorpset foran seg følgende karriere:
1 år som Aspirant og

2 år som Rekrutt

før man blir tatt opp i Hovedkorpset

(Et unntak er om man før disse 3 årene er gått, begynner i ungdomsskolen)

Dessuten kan korpset velge, hvis det er behov for det, å ta hele eller deler av instrumentgrupper,

opp i Hovedkorpset før Aspirant/Rekruttiden er over..

 
   
 

Organiseringen ble f.o.m. høsten 2011 :

1. År

 Aspirant   (m/ gr øv)

 

 

2. År

Rekrutt   (m/ gr øv)

 

 

3. År

Rekrutt  

 

4. År

 Hovedkorps

 

 

5. År

 

 

 

6. År

 

 

 

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korpset er delt i Aspirantkorps, Rekruttkorps og Hovedkorps

Hovedkorpset er de som har spilt i lengre tid

Aspirantkorpset er Rekruttkorpsets rekrutteringskilde
Rekruttkorpset er Hovedkorpsets rekrutteringskilde

 

Aspirantkorpset
Hver høsts nye aspiranter tildeles instrumenter i forhold til 
hva man ser er behovet – både i forhold til Aspirantkorpset og
Rekruttkorpset (kortsiktig), og Hovedkorpset (langsiktig).
 
Disse nye aspirantene begynner sin første høst med pockettrompeter, 
gehørspill, mestringsdannelse og spilleglede.
Ved høstferie-tider får de utlevert sitt neste instrument, samt starter
 instrumentgruppe-øvelser og Aspirantkorps-øvelser.
 
Aspirantkorpset stiller som eget korps til 17. mai.
De marsjerer bak Rekruttkorpset og benytter seg av deres
trommer for sine fremføringer.  (De årene vi har sjanse til dette.)
 
Rekruttkorpset

Etter at første medlemsår er unnagjort blir man tatt opp

i Rekruttkorpset. Her går man i 2 år, og blir derved godt rustet til å

tre inn i Hovedkorpset når den tid kommer.

 

Hovedkorpset

Fjerde høsten i korpset tiltrer man sin plass i Hovedkorpset.
I Hovedkorpset kan man i utgangspunktet bli til man har fyllt 19 år,

men korpset følger ikke dette slavisk.

Har man ønske om å fortsette, så får man det

- kanskje med andre oppgaver enn tidligere...

 

Korpset står fritt til å overføre enkeltmedlemmer eller instrumentgrupper fra Aspirantkorpset og Rekruttkorpset til Hovedkorpset tidligere enn planlagt, dersom forholdene i Hovedkorpset tilsier det.

     
     
     

 

Dirigent i Rekruttkorpset

 
   
Lars Andreas Lund  overtok i august 2017 dirigentpinnen for RK.  
Lars begynte selv i skolekorpset litt senere enn mange andre, men tok dem raskt igjen, da  
instrumentet traff;  bariton.  
Han har, etter det, flere år som korpsmusikant bak seg, og har  blitt brukt som instruktør  
- har også gjennomgått instruktørkurs.  
   

Lars

     
     

 

Tidligere dirigenter i Rekruttkorpset

     

 

 
Kaja Kristine Sandnes ble høsten 2016 dirigent for RK, etter først 3 år som AK-dirigent.  
Kaja har selv mange år som korpsmusikant bak seg - i Lillesand skolekorps - på div instrumenter.  
I hovedsak klarinett, men også tensax kan nevnes.  
Rekruttkorpset fikk kun ett år med Kaja, før hun forlot oss til fordel for politi-studier.  
Noen sjanse for å bytte ut den svarte uniformen med den røde og blå igjen?? :)  
   

Kaja

     
   
Jofrid Johansen  overtok medio september 2011 dirigentpinnen for RK.  
Jofrid har mange år som korpsmusikant bak seg, og har i den tiden også gjennomført flere kurs.  
Nå i de seneste år har hun vært meget aktivt og godt medlem av korpslederkomiteen.  
Jofrid har pdd 2 barn med i korpset - en tromme i HK og en klarinett i RK.  
Rekruttkorpset har hatt en kjempeflott høst med Jofrid, og resultatene lar ikke vente på seg.  
Økningen i spilleferdigheter er svært merkbar, og Jofrid gjør en kjempejobb med Rekruttene.  

Jofrid

     
     
   
Magga (Margrethe) S. Martinsen tok det midlertidige ansvaret for RK høsten 2011, og gjorde en kjempe-  
jobb med de unge musikantene. Magga ledet dem trygt gjennom øvelser og sesongens første  
spilleoppdrag (Korpskveld i Rotunden) - der RK deltok med både gammelt og nytt stoff.  
Magga er imidlertid fullt opptatt med instruktøroppgaver og kan på dette tidspunkt ikke ta på  
seg fast dirigentoppdrag. Men høstens innsats har vært upåklagelig.  
   
   

Magga

     
Nina Martinsen var Rekruttkorpsets dirigent frem til høsten 2011. Hun overtok dirigentpinnen i midten av mars -09. Nina er utdannet sangpedagog, og underviser i sang og piano gjennom Kulturskolen. Hun har i flere sesonger også hatt opplæring av korpsets små klarinetter.  
 
Nytt av høsten 2009 var at Nina har notekurs med ferske aspiranter, før de blir tildelt instrument.  
Dersom Nina var forhindret en øvelse, sendte hun gjerne gubben, Trygve-Johan.  
    Nina   Trygve-Johan
   
 
Vinteren 2008/2009 var Andreas Fløde vikarierende dirigent for Rekruttkorpset. Han gikk da 3. år på musikklinja på Dahlske videregående skole i Grimstad.
Andreas har vært mangeårig medlem av skolekorpset - med trompet som sitt instrument - og hadde de siste årene før videre utdannelse, ansvar for opplæringen av korpsets små trompeter.
 
 

Andreas

 

 

Rekruttkorpsets første dirigent var Kristin O. Engemyr, som parallelt var dirigent for Hovedkorpset.
Kristin startet som dirigent i Lillesand skolekorps høsten 2003, og var den drivende kraften for delingen som kom i 2007.   
Hun begynte sin karriere i Lillesand skolekorps høsten 1984 på trombone. Etter 6 år gikk hun over på trommer, som ble hovedinstrumentet til hun i 2003 sluttet pga aldersgrensen og studier, men det varte bare i ett år, så var hun tilbake.
Kristin fungerte i flere år som instruktør både på trombone, trommer, tuba, bariton og annet forefallende, samt steppet inn ved behov når dirigenter var fraværende. Hun hadde også i mange år vervet som korpsleder.

Kristin

 

 

 

 

Tidligere skrivelser:

 

 
Fra og med høsten 2010 har nybegynnerne i skolekorpset foran seg følgende karriere:
3 år som Aspirant / Rekrutt før man tas opp i Hovedkorpset.

(Et unntak er om man før disse 3 årene er gått, begynner i ungdomsskolen)

Dessuten kan korpset velge, hvis det er behov for det, å ta hele eller deler av instrumentgrupper,

opp i Hovedkorpset før Rekruttiden er over..

 
   
 

Organiseringen ble høsten 2010 :

1. År

1. Halvår

 Aspirant

 

2. Halvår

Aspirant / Rekrutt

2. År

 

Rekrutt   (m/ gr øv)

 

 

 

3. År

 

Rekrutt  

 

 

 

4. År

 

 

 

 

 

5. År

 

Hovedkorps

 

 

 

6. År

 

 

 

 

 

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpset er delt i Hovedkorps og  Rekruttkorps

Hovedkorpset er de som har spilt i lengre tid

Rekruttkorpset er Hovedkorpsets rekrutteringskilde

 

Rekruttkorpset

 

Hver høsts nye aspiranter tildeles instrumenter i forhold til hva man ser er behovet – både i forhold til Rekruttkorpset (kortsiktig) og Hovedkorpset (langsiktig).

 

Disse nye aspirantene begynner sin første høst med instrumentgruppe-øvelser. Etter jul tas aspirantene opp i Rekkruttkorpset, samtidig som gruppeøvelsene fortsetter.
 
Etter 3 års aspirant-/rekrutt-tid blir man tatt opp i Hovedkorpset ved Årsfest.
 
Korpset står fritt til å overføre enkeltmedlemmer og instrumentgrupper fra Rekruttene til Hovedkorpset tidligere enn planlagt, hvis forholdene i Hovedkorpset tilsier det.

 

Enda tidligere skrivelser:

 

 

Info om Rekruttkorpset høsten 2007:

Høsten 2007 ble Lillesand skolekorps delt i

Hovedkorps og Rekruttkorps

     
  Fra og med høsten 2007 har de som begynner i skolekorpset foran seg følgende karriere:  
  2,5 år som aspirant/Rekrutt før man opptas i Hovedkorpset.  
 

(Et unntak er om man før disse 2,5 årene er gått, begynner i ungdomsskolen)

 
 

Dessuten kan korpset velge, hvis det er behov for det, å ta hele eller deler av instrumentgrupper,

 
 

opp i Hovedkorpset før Rekruttiden er over..

 
     
   

Organiseringen er som følger :

1. År

1. Halvår

 Aspirant

 

2. Halvår

Aspirant / Rekrutt

2. År

 

Rekrutt   (m/ indiv øv)

 

 

 

3. År

1. Halvår

Rekrutt  

 

2. Halvår

Rekrutt / Hovedkorps

4. År

 

 

 

 

 

5. År

 

Hovedkorps

 

 

 

6. År

 

 

 

 

 

osv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpset er delt i Hovedkorps og  Rekruttkorps

Hovedkorpset er de som har spilt i lengre tid

 
Rekruttkorpset er Hovedkorpsets rekrutteringskilde  

 

 
Rekruttkorpset  

 

 

Hver høsts nye aspiranter tildeles instrumenter i forhold til hva man ser er behovet – både i forhold til Rekruttkorpset (kortsiktig) og Hovedkorpset (langsiktig).

 

 

 
Disse nye aspirantene begynner sin første høst med individuelle/ instrumentgruppe-øvelser. Etter jul fortsetter de med det + 1 times samspill med Rekruttkorpset pr uke. Aspirantene tas opp i Rekruttkorpset ved Årsfesten.  
   
Etter ca 2,5 års aspirant-/rekrutt-tid blir man tatt opp i Hovedkorpset ved Årsfest, slik at det tredje året man er musikant spiller man med Hovedkorpset til 17. mai.  
   
Det kan etter hvert bli aktuelt å utvide Rekrutt-tiden til ut tredje medlemssesong, hvis forholdene i Hovedkorpset tilsier det.  
   
Korpset står fritt til å overføre enkeltmedlemmer og instrumentgrupper fra Rekruttene til Hovedkorpset tidligere enn planlagt, hvis forholdene i Hovedkorpset tilsier det.  

 

 
 

Litt mer om bakgrunnen for deling

         
  Januar 2008:      
         
  Skolekorpsets medlemstall har de siste 6 årene vokst til over det dobbelte.
  Musikantene blir eldre og flinkere.    

 

 

 

 

 

Tidligere gikk ferskingene rett inn til de store...

  De som er eldst nå, var også av de eldste for 6 år siden.    
       
  Til nå har det hver høst kommet inn nye musikanter (fjorårets aspiranter) i Hovedkorpset. Disse nye var kun aspiranter i 1 år før de kom inn. Dette gjorde at Hoved-korpset hver høst ble tvunget til å senke nivået betraktelig fra det de hadde opparbeidet året før.    
         
  Nivået måtte også senkes mer og mer for hver høst, da aldersforskjell og kunnskapsforskjell økte fra år til år.
       
  De nye som (ved det gamle systemet) kom inn i korpset (etter kun ett års aspiranttid) fikk en vanskeligere og vanskeligere jobb med å følge med. Læringskurven ble brattere og brattere for hvert år, og mange av de nyankomne musikantene ble ofte sittende og sutte på sitt instrument.

...nå får de sine første korps-opplevelser sammen med musikanter på sin egen alder og sitt eget nivå.

  Klarer man ikke å følge med, er det kort vei til å kjede seg og føle seg utenfor. Da synker interessen, og det ender som regel med at man slutter - unødvendig.
  Dette har vi forandret ved å innføre lengre ”aspiranttid”. med denne modellen kan korpset ta bedre vare på både de eldste, de yngste og de midt i mellom. Repertoaret er bedre tilpasset musikantene på det nivået de er, og sjansen for mestring og trivsel har økt betraktelig.
     
 

Denne forlengede aspiranttiden (tiden før man kommer inn i Hovedkorpset) kalles Rekruttiden - fordi den inneholder mye samspill -  Rekruttene regnes for et eget korps.

       

Korpsene skal ha hvert sitt repertoare.

     
De skal marsjere som 2 korps - for eksempel i 17. mai-toget.
       
Det er Lillesand skolekorps' intensjon at Rekruttkorpset, lik som Hovedkorpset, skal klare seg på egenhånd. Uten bruk av hjelp utenfra - eller av eldre musikanter - øker gleden over å mestre. Det blir satt krav - som de selv har gleden av å innfri.  
       

Samtidig stenges ikke dørene for samspill, tvert imot: enkelte julesanger og kanskje en enkel marsj i ny og ne…

       

Også det sosiale skal kjøres mest mulig sammen, slik at Rekruttene føler større trygghet når tiden kommer at de skal inn i Hovedkorpset.

       

Turer og korpshelger kjøres mest mulig sammen