2005-2006

...en helt vanlig gruppeøvelses-øvelse...

         
flisegruppene
     
         
         
     
trompetuttene
 
     
     
 
de grovere rekker   to be ... a tuba ...
         
 
 
drillen driller ... andre gjør hva som helst for å lure seg unna - som å tryne på ski og brekke armen ...   drums
                           
                           
                           
                       

buddies ... av og til

                         
                           
               
               
               
            Bilder og tekst fra Årsfesten 2006

 

Bilder fra 17. mai 2006

Hanne tok seg av skolekorpsets stand på Barnes Dag i Turnhallen.

             
     
     
     
 
      Vi vant marsjkonkurransen i Scarborough !!!

 

 

Bilder