Lillesand skolekorps' historie:
 
 
  Info om 1. sesong og dirigentrekke  
  fra starten i 1957 frem til i dag  
  HER  
  Gamle bilder  
  fra Lillesand skolekorps' tidlige år  
  HER  
  Personlig info av Helge Danielsen  
  om Lillesand skolekorps' første år  
  HER  
       
       

Dagens skolekorps består egentlig av:

Lillesand Skolekorps
Korpsets første store spilleoppdrag ble 17. mai 1957, og korpsets alder regnes derfor fra dette året (1957). Korpset vokste raskt, både i antall medlemmer og i kvalitet. Mer om første sesong her.

Ungdomsskolens Musikkorps
I 1965 var korpsånden så stor at det var plass til enda et skolekorps, derfor ble Ungdomsskolens Musikkorps startet.

Sammenslåingen
Frem mot 80-tallet sank derimot korpsinteressen og i 1984 ble Lillesand Skolekorps og Ungdomsskolens Musikkorps slått sammen. Det nye korpset fikk fellesnavnet Lillesand Skolekorps, men var fortsatt delt i hhv. junior- og seniorkorps og hadde til sammen ca 100 medlemmer.

                               
 

Utallige personer har i årevis stått på for å holde liv og røre i Skolekorpset.
Noen av de viktigste medspillerne opp gjennom tiden har vært ildsjeler fra bl.a. Hornmusikken.
Det er ikke mulig å nevne samtlige på disse sidene, men de to som først hadde hovedvervene i skolekorpset kan likevel godt nevnes;

 
 

Lillesand Skolekorps' første

   

Første formann var 

 

dirigent var Jacob Syvertsen

    Tov M. Hansen
__________________________________ _ _ _ _____________________________________
   

Lillesands-posten før 17. mai 1985:

"Tidligere år har det vært kniving om å ha mest sving på taktene mellom "de røde" og "de blå" - de to skolekorpsene i byen. Siden sammenslåingen av de to skolekorpsene sist høst til det nye, store: Lillesand Skolekorps, er ikke noe som før når det gjelder korpsmusikken i Lillesand.
Størstedelen av medlemmene i de to tidligere korpsene er nå samlet i et nytt "seniorkorps" med musikanter fra 14 års alderen og oppover. Disse blir nå å se og høre i røde uniformerpå 17. mai."
"- Vi gikk ut og averterte etter aspiranter til korpset før jul, og fikk faktisk en hel del nye, forteller korpsleder for både junior- og seniorkorpset.
- Disse aspirantene er det faktisk nå som etter bare få måneders øving på sine instrumenter skal debutere som korpsmusikanter offentlig på selveste 17. mai..."

 

 
                               
 

Lillesands-posten etter 17. mai 1985:

"Juniorkorpset i Lillesand (de blå) hadde debut 17. mai etter bare få måneders trening. Men de leverte likevel flott musikk."

 
   
                               
 
Siden da har korpsinteressen i Lillesand, som flere andre steder, gått opp og ned.
Pga. dårlig rekruttering ble junior- og seniorkorpset slått sammen i 1989, og har helt frem til høsten 2007 bestått av kun ett hovedkorps.
 
                               
                               

 
På begynnelsen av 90-tallet hadde korpset sin "siste storhetstid" med deltagelse i flere 3. divisjons-
konkurranser både i inn- og utland, med bra resultater.

 
 
Så fulgte nedgangstider, før et nytt oppsving rundt 1997, og deretter...
                               
                               
                               
 

...i årene som fulgte slet vi igjen med dårlig rekruttering og stadig dirigent- skifte. Fremtiden var spennende…

 

     
       
       
 

 Høsten 2007 ble korpset, etter mye mas fra dirigenten, igjen delt.

 
 

Hovedkorpset fortsatte, mens Rekruttkorpset ble opprettet - bestående av fjorårets og årets aspiranter.

 
 

17. mai 2008 marsjerte igjen 2 avdelinger av Lillesand skolekorps i byens gater. 

 
 

...og slik har det fortsatt.

 
       
       
 

Høsten 2010 ble opplegget forandret fra 2 år i Rekruttkorpset til 3 år før opprykk til Hovedkorpset.

 
       
       
 

Høsten 2011 ble opplegget forandret fra 3 år i Rekruttkorpset til 1 år i Aspirantkorps (nystartet høsten 2011) før opprykk til Rekruttkorpset. 2 år i Rekruttkorpset før man altså på høsten i sitt 4. medlemsår rykker opp i Hovedkorpset.

 
       
       
       
       
       
...fremtiden er fortsatt spennende, men nå ser den langt lysere ut.

Faste dirigenter, godt styre, økt medlemstall, god rekruttering ... dette ser bra ut.

       
 

 

 
 

 

tilbake til
Hovedsiden

 

Sidene er under oppbygging